CE TEKNİK DOSYA

Posted Posted by admin in Duyurular     Comments No comments
Kas
8

CE TEKNİK DOSYA

CE İşareti ile ilgili AB tarafınadn çıkarılan direktiflerde, üreticiye ürünün direktifin öngördüğü gereklerin yerine getirildiğini ortaya koyan bir teknik dosya hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir.

Teknik dosya, ürünün niteliğine ve teknik açıdan eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmışsa bu standartlara, eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapılmamış ya da kısmen uymuşsa, fakat direktifte belirtilen gereklere uymuşsa, bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli işlemleri içermektedir. Yani ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dökümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Teknik dosya terimi her direktifte bu isim altında yer almasına rağmen, nitelik olarak aynı içerikli bir doküman farklı isimlerle mutlaka istenmektedir. Örneğin, Oyuncaklar Direktifinde Teknik Dosya olarak isimlendirilirken, otomatik olmayan tartı direktifinde tasarım dökümanı, basit basınçlı kapsar direktifinde tasarım ve üretim dosyası isimleri kullanılmaktadır. Bu isim olarak farklı ancak içerik olarak beklentilerin aynı olduğu dosyalardır.

Teknik Dosya iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm uygunluk değerlendirme prosedürleriyle ilgili teknik verilerden oluşmaktadır.

Teknik Dosyanın birinci bölümünde şunlar yer alır;

  • Üretici adı, adresi ve ürünün belirlenmesi
  • Üretici tarafından uygulanan uyumlaştırılmış standartların listesi ve temel gerekleri yerine getirebilmek için yapılan işlemler,
  • Ürün tanımı
  • Ürün kullanma talimatı (varsa)
  • Ürün ayrıntılı planı (varsa)

İkinci Bölüm;

  • Test Raporları,
  • Ürünlerin ve işlevlerinin planları,
  • Tanımları,
  • Tanımları,
  • Uygulanan Standartlar,

Teknik Dosya, kontrol amacıyla yetkililere sunulmak üzere hazır hale getirilmelidir. Bu yükümlülük, üretici ya da üretici AB dışında ise üreticinin AB içindeki yetkilisi tarafından yerine getirilebilir. Üretici AB dışında ve temsilcisi yoksa ürünü AB pazarına sunan kişi bu yükümlülüğü üstlenmektedir.

Üretici ya da diğer sorumlu kişi kontrol yetkilerine, öncelikle teknik verilerin açıklayıcı kısmı olan ilk bölümünü vermektedir. Dosyanın tamamı çok yönlü kontrolün yapılacağı durumlarda istenmektedir.

Post comment

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler