Conformity European(Ce Belgesi)

Posted Posted by admin in Genel     Comments No comments
Kas
18

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili ve ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir.
Düşük riskli ürünlerin (örneğin, bazı makineler ), direktifin güvenlik koşullarına uygunluğu, üretici tarafından test edilebilmekte ve bu ürünler hakkında üreticinin yayımlayacağı uygunluk beyanı ile CE işareti, üretici tarafından ürüne iliştirilmektedir.

CE işareti, Avrupa Birliği içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürün sağlık, güvenlik ve emniyet şartlarına uyduğunu belirten semboldür. Avrupa Topluluğu ülkelerin içindeki ve arasındaki, sınırlar arası trafikte bir vize veya pasaport görevi görmektedir. Saklanan, korunan, sorulduğunda resmi makamlara verilen bir ürün uygunluk taahhüdüdür. CE işareti resmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. CE markası imalatçı tarafından vurulan bir marka olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. Kalite başladığı seviyeyi gösterir. CE markası, tüketiciler için değil, yetkililer için vurulmaktadır. Kalitenin başladığı seviyeyi gösterir. Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmez, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul görür. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verilir. Kişilerin serbest dolaşımını sağlayacağı anlamını taşımaz. Avrupa’ya ihraç edilen direktifler kapsamında olan her ürünün CE markalı olması şartı aranmaktadır. CE markası pazarda sizlere avantaj sağlar.

CE logosu taşıyan ürün aşağıdakileri sağladığı ifade edilir:

  • İnsan emniyeti,
  • İnsan sağlığı,
  • Can ve mal emniyeti,
  • Çevre koruması,
  • Enerji tasarrufu öngörür.

Post comment

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler