ETA BELGESİ

ETA BELGESİ NEDİR?

Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA), bir inşaat malzemesinin performans değerlendirilmesi o ürünün telam karakteristikleri ile yapan teknik bir belgedir. Bu tanım, 1 Temmmuz 2013 tarihinde tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölgesi üyelerinde yürürlüğe giren Construction Products Regulation (EU/305/2011)(İnşaat Malzemeleri Yönetmeliği)belgesinde tanımlanmıştır.

ETA Belgesi üreticilere ürünlerinin Avrupa Birliğinde kullanılması için yol sağlar

ETA Belgesi Avrupa Değerlendirme Dökümanları veya Avrupa Standartları gibi harmonize teknik standartlarda tamamen veya kısmen kapsanmış ürünlere verilir.

ETA Belgesi Avrupa Birliğinin tüm 28 üye ülkesinde, Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkelerinin tamamında ve İsviçre’de geçerli bir belgedir. Belge ayrıca Avrupa Birliği ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalamış olan diğer ülkelerde de tanınmaktadır. ETA Belgesi üretici Performans Deklarasyonu için başlangıç noktasıdır.

ETA Belgesi, kullanıcılara bir yapı malezemesinin temel özelliklerinin amaçlanan kullanımında performansı ile ilgili güven verilmesini sağlar. ETA Belgesi sayesinde yapı malzemelerinin serbestçe nakledilmesi mümkün olur ve hedeflenen Tek Avrupa Pazarına doğru bir adım atılmış olur.

ETA Belgesi yetkilendirilmiş bir Teknik Değerlendirme Kuruluşu (Technical Assessment Body – TAB) tarafından üreticinin isteği üzerine verilir.

Her ETA dökümanında aşağıdaki bilgiler yer alır:

  • Her ETA dökümanında aşağıdaki bilgiler yer alır:
  • Üretici ve ürün tipi ile ilgili genel bilgiler
  • Ürününün tanımı ve hedeflenen kullanımı
  • Ürün performansı ve değerlendirme için kullanılan metodların detayları
  • Uygulanan Performansın Sürekliliğini ve bu değerlendirme metodların detayları (Assessment and Verification of Constancy of Performance –AVCP )

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler