ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Güncelleme

ISO 14001 NEDEN GÜNCELLENDİ

Uluslararası standardizasyon kuruluşu her 5 yılda bir standartların gözden geçirmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmektedir. Son olarak, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı olarak yayımlanmıştır.

Standardın güncellenmesinin başlıca nedeni iş modellerinin değişimi, kuruluşların daha karmaşık tedarik zincirlerinde faaliyet göstermeleri ve değişen müşteri beklentileridir.

Yerküre ve toplumlar; doğal felaketler, ormansızlaşma, aşırı nüfus artışı, iklim değişikliği gibi çevresel sorunlarla boğuşurken, kuruluşlar kendi çevre sorunlarını yönetmeye çalışmakta ve herkesi ilgilendiren konulara çözümler bulmaya yönelik katkı sağlamaktadırlar. Çevre yönetim sistemi standardı bu konuları yönetmekte sistematik bir araç olarak devreye girmektedir.

ISO 14001:2015 GÜNCELLEMESİNDEK BAŞLICA FARKLILIKLAR NELERDİR

 • Stratejik çevre yönetimi
 • Liderlik
 • Çevreyi koru
 • Çevre performansı
 • Yaşam döngüsü bakış açısı
 • İletişim
 • Dokümantasyon

 ISO 14001:2015 FAYDALARI NELERDİR

 • Yürürlükteki ve gelecekteki uygunluk yükümlülüklerine uygunluğun ispatı,
 • Liderlik yükümlülüklerinin ve çalışmalarının katılımının arttırılması,
 • Stratejik iletişim ile şirket itibarının ve paydaşların güveninin arttırılması,
 • Çevresel konuların iş yönetim sürecine dahil ederek stratejik iş amaçlarına ulaşma,
 • Artan etkinlik ve azalan maliyetler ile rekabet ve finansal avantajın sağlanması,
 • Kuruluşun iş sistemlerine dahil etmek suretiyle daha iyi çevre performansı için tedarikçilerin cesaretlendirilmesi

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler