ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ REVİZYON

 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), her 5 yılda bir standartların gözden geçirmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmekte ve ilgili taraflar için kullanışlı hale getirmektedir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeye paralel olarak tedarik zincirindeki faaliyetlerin daha karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların beklentilerinin artması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve günümüz toplumunun sesinin daha güçlü çıkması revizyon ihtiyacını gündeme getirmiştir.

 ISO 9001:2015 versiyonunda ki başlıca farklılıklar nelerdir?

Yeni versiyonda, üst düzey liderlik, taahhüt, uyum, amaç, karşılaşılan risk ve fırsatlar üzerine özellikle vurgu yapılmakta, yasal şartlar, rekabetçi Pazar, teknoloji, sosyal kültürel ekonomik çevreler, kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı gibi huşular kuruluşun bağlamının anlaşılmasında rol oynamaktadır.

En fark edilebilir değişiklik standardın yeni yüksek seviyeli yapısındır. Bu yapı, çoklu yönetim sistemi kullanan kuruluşların yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmasını sağlamaktadır.

Diğer değişiklik ise standardın risk tabanlı yaklaşım üzerine odaklanmasıdır. Bu yaklaşım her zaman standardın bir parçası olmasına rağmen, yeni versiyonda daha belirgin hale getirilmiştir.

ISO 9001:2015 versiyonu farklılıkları:

  • Yüksek seviyeli yapının benimsenmesi
  • Proses yaklaşımının daha iyi anlaşılması ve uygulanmasını desteklemek amacıyla risk tabanlı yaklaşıma yönelik belirgin bir şart içermesi
  • Daha az kuralla belirlenmiş şartların olması
  • Dokümanlar üzerinde daha az vurgu yapılması
  • Hizmetler için arttırılmış uygulanabirliğin olması
  • Kalite yönetim sisteminin sınırlarını tanımlama için bir şart içermesi
  • Kurumsal yapıya vurgu yapılması
  • Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik istenen çıktılara ulaşma ile ilgili daha fazla vurgu olması

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler