Eğitimlerimiz

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Kurumsallaşmış veya kurumsallaşmaya başlayan işletmeler kendi bünyelerindeki çalışanlarına kurumsal gelişim eğitimler alarak firmalarını rakiplerinde bir adım öne taşımaktadır. Katılımcılar, program uygulamaları sırasında edindikleri bilgiler yanında işletme geliştirme yöntemlerini firmalarında uygulamaları için gerekli yol gösterici rehber dökümanlara sahip olmaktadırlar. Tüm Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz içim lütfen tıklayın…

Yönetim Sistemleri Eğitimi

İşletmelerin genel kalite standartları adına yahut sektörel olarak ürettikleri ürün veya hizmet çeşidine yönelik belgelerini almaları için ve bu belgelerin sürekliliğini sağlamak adına işletme ve bireysel olarak aldıkları eğitimlerdir. Tüm Yönetim Sistemleri Eğitimlerimiz içim lütfen tıklayın…

Baş Denetçilik Eğitimleri

İşletmelerin hazırda bulunan belgelerinin süresinin devam edilebilmesi ve ya kalite belgesi almak isteyen firmaların belgelerinin onaylanabilmesi için gerekli olan eğitimlerdir.  Tüm Baş Denetçi Eğitimlerimiz içim lütfen tıklayın…

Yasal Gerekliği Olan Eğitimler

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır. Tüm Yasal Gerekliliği Olan Eğitimlerimiz içim lütfen tıklayın…

Mesleki-Teknik Eğitimler

Tüm mesleki alanlarda uzman kadromuzla eğitimler düzenlenmektedir. Tüm Mesleki-Teknik Eğitimlerimiz içim lütfen tıklayın…

İnsan Kaynakları Eğitimleri

İnsan kaynakları süreçleri, bir işletmenin tabanını oluşturur. Şirketin hedefleri, ülküsü, varmak istediği nokta, faaliyet alanı ve sektörünün gereklerine göre istihdam politikalarının belirlenmesi gibi bir kurum için hayati önem taşıyan noktaları bilmek ve bunları işine uyarlamak bir insan kaynakçının varlık sebebidir.  Bu süreçleri yönetebilmek istenilen hedeflere ulaşabilmek adına verilen eğitimlerdir. Tüm İnsan Kaynakları Eğitimlerimiz için lütfen tıklayınız…

Satış Pazarlama Eğitimleri

Büyüyen pazar ve artan rekabet ortamında satış ve pazarlama faaliyetlerini daha verimli kılmak, amaçlara en etkili şekilde ulaşılmasını sağlamak, satış ve pazarlamacıların motivasyon ve performanslarını yükseltmek, firma kârlılığını ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik stratejiler geliştirmek ve bu konularda bir bilinçlenme ve alışkanlık kazandırmak adına verilen eğitimlerdir. Tüm Satış Pazarlama Eğitimlerimiz için lütfen tıklayınız…

 Muhasebe-Finans Eğitimleri

Yönetimin işlevlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, finansal koordinasyonun sağlanması ile mümkündür. Ekonomik koordinasyon ise finansal tablo ve raporların amaca uygun düzenlenmesi, bu konuda anlayış birliğinin sağlanması ile gerçekleşir. Tüm Muhasebe-Finans Eğitimlerimiz için lütfen tıklayınız…

 Kalite Eğitimleri

Günümüz şartlarında daha kaliteli ve daha başarılı bir altyapı oluşturmak yada mevcud altyapınızı daha güçlendirmek için ISO Standartlarında eğitimler verilmektedir. Tüm Kalite Eğitimlerimiz için lütfen tıklayınız…

 Kişisel Gelişim Eğitimi

Gelişebilmek ve başarılı olmak için insanların bir dizi temel hayat becerisine ya da dallara ihtiyacı vardır. Ve bu ihtiyaçlar için bilgi ve beceriyi doğru harmanlamak gerekir. Kişisel gelişim eğitimleri bu konuda size yardımcı olacak ve kendinizi yeniden keşfetmenizi sağlayacaktır. Tüm Kişisel Gelişim Eğitimlerimiz için lütfen tıklayınız…

 Diğer Eğitimler

Dünyada yeni gelişen standarların eğitimlerini içermektedir. Tüm Diğer Eğitimlerimiz için lütfen tıklayınız…

Beden Dili

Muhatabımızın beden dilini anlamak ve ona beden dilimizi kullanarak uygun bir yanıt vermek, iletişim kanallarımızı açar, bize üstünlük kazandırır. Bu açıdan bakıldığında beden dili bilgisi, pek çok kapıyı
açan bir anahtar gibidir. İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız

İnsanları Tanıma Sanatı-Kişilikler ve Renkler

Kişiliklerimiz doğuştan gelir. Ancak yeterli bilgi ve beceriye sahip olursak, bu özelliklerimizin en az yarısını değiştirip geliştirebiliriz. Kendimizi ve başkalarını tanımak, sınırlarımızı bilmek, hayatımızı kuşkusuz kolaylaştıracaktır. İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız

İletişim Becerileri

İnsanlar için iletişim kurmak, yemek, içmek gibi zorunlu bir iştir. Nasıl ki beslenme konusundaki yanlışlıklar sağlığımızı bozuyorsa, iletişim becerileriyle donanmamak da benzer sonuçları doğurur.
İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız

Sınav Sürecinde Aile İlişkileri

İster liseye, ister üniversiteye olsun, sınavlara hazırlık dönemi, yalnızca çocuklar için değil, aynı zamanda aileleri için de çok zor bir süreçtir.İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız

Aile ve Çocuk Eğitimi

Anne ve babaların çocuklarıyla ilgili şikâyetleri hemen her dönem uzmanların dikkatini çekmiştir. Oysa şu ilke artık genelgeçer bir doğru olarak beynimize kazınmıştır: “Problemli çocuk yoktur, problemli anne-baba vardır.”  Bu program, anababalara çocuk eğitimi konusunda yapılan yanlışlıkları
gösterirken, nelerin yapılması gerektiği konusunda da destek vermeyi hedeflemektedir.
İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız

ÖSS-SBS Sınavlarına Hazırlık-Motivasyon Eğitimi

Bu programın hedefi, katılımcıyı ya da katılımcıları hemen her açıdan sınava hazırlamak, sınav stresini yenmelerine yardım etmek, hedeflerine ulaşması konusunda desteklemek.
İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız

Sigaradan Kurtulmanın Kolay Yolu

Sigara içmek artık insanı güvenli değil güvensiz, deneyimli, erkeksi ya da kadınsı değil, zayıf ve asosyal gösterir. Bugüne kadar bize hep sigaranın kötü bir alışkanlık olduğu söylenmiştir.
İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız

Drama Eğitimi

Günümüz insanı pek çok sorun ve stres kaynağıyla karşı karşıyadır. Bunlarla baş edemeyenler, gerek bedensel, gerekse iletişimsel açıdan ciddi bedeller ödemek durumunda kalabilirler. İşte drama, bu aşamada bize kendimizi yenileme, dinlendirme, eğlendirme fırsatları sunmaktadır. Drama, “oynarken öğrenme” demektir. Bu yüzden klasik eğitimlerde olduğu gibi, katılımcıların sıkılması mümkün değildir.
İncelemek İçin Lütfen Tıklayınız

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler