İletişim Becerileri

İLETİŞİM BECERİLERİ

EĞİTİMİN HEDEFİ:
İnsanlar için iletişim kurmak, yemek, içmek gibi zorunlu bir iştir.
Nasıl ki beslenme konusundaki yanlışlıklar sağlığımızı bozuyorsa,
iletişim becerileriyle donanmamak da benzer sonuçları doğurur.
Bu program, katılımcıların özel ya da iş hayatlarında kullanılması gerekli olan
iletişim tekniklerini gösterir, bunları yeterli düzeyde kullanabilme becerilerini
geliştirir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
1-Temel kavramlar
2-Var oluşun boyutları
3-İletişim matrisi
4-Sözsüz iletişim ve beden dili
5-Etkili iletişim kuran insanların özellikleri
6-Sorular, cevaplar, yorumlar ve özet

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI:
1-Her bir katılımcının iletişim konusunda etki gücü artar.
2-Kendini ve çevresindeki insanları daha yakından tanır.
3-Özel ya da iş yaşamında yaşadığı iletişim sorunlarıyla daha kolay baş
eder.
4-İletişim engellerinden kaçınır.
5-Gerektiğinde daha empatik ve sempatik davranır.

EĞİTİMİN UYGULANMA BİÇİMİ:
Pratik bilgiler uygulamalı olarak verilecek ve sunum sırasında projeksiyon
cihazı kullanılacaktır.

KATILIMCI YAPISI:
17 yaş üstü herkes katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:
Genel açılım 2-3 saat.
Ayrıntılı açılım 6 saat

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler