YANGIN EĞİTİMLERİMİZ

YANGIN EĞİTİMLERİMİZ

Teorik Yangın Eğitimi Nedir?

Mevcut personele yangın kültürünü,yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmak ve bu konuda mevcut personeli teorik olarak bilgilendirmek üzere düzenlenen eğitimlerdir.

Teorik Yangın Eğitimi Konusu

- Yangın ve Yanma Kimyası
- Tehlikeli Maddeler
- Ev ve İşyerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
- Yangın Söndürme Kaynakları
- Yangın Söndürme Güvenliği

 

Uygulamalı Yangın Eğitimi Nedir?

Mevcut personele yangın kültürünü,yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Uygulamalı Yangın Eğitimi Konusu

- Yangın ve Yanma Kimyası
- Tehlikeli Maddeler
- Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası
- Yangın Riskleri ve Önlemler
- Yangın ve insan Sağlığı
- Yangın Söndürme Kaynakları
- Yangın Söndürme Güvenliği
- Temel tahliye Eğitimi
- Ekip Liderleri ve Görevleri
- Bina Analizi ve Tehlikeler
- Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)

 

 

 

AFET ve ACİL DURUM EĞİTİMLERİMİZ

 

Temel Afet Bilinci Eğitimi Nedir?

Bu programın amacı Afette karşı karşıya bulunulan tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmektir. Ayrıca, pek çok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek programın temel hedeflerinden bir tanesidir. Yapılacak olan eğitimde, afete hazırlıkta her bireyin kendini bütünün bir parçası olarak görmesine ve karşılıklı yardımlaşma için kişisel hazırlığın önemini anlamasına yardımcı olmak en önemli sebeplerden biridir.

 

Temel Afet Bilinci Eğitimi Konusu

Doğal ya da insan kaynaklı tehlikeler dünyanın her yerinde çokca yer almaktadır. Bu tehliklerin bazıları afetlere yol açarken, bazılarında aynı etki oluşmaz. Bu farklılık insan faktöründen kaynaklanmaktadır; önlem alınmış ya da alınmamış olması belirleyici rol oynamaktadır.

Afetler can kaybı, yaralanma, kalıcı sakatlık, ev ve iş yeri kaybı, toplumsal ve kültürel mirasın zarar görmesi gibi çeşitli boyutlarda zararlara yol açabilirler.

 

 

Afette risk azaltmanın aşamaları:

1. Bilinen riskleri ortadan kaldırmak için gereksinimlerin saptanması ve plan yapmak.
2. Can kaybı, yaralanma ve yıkımlardan korunmak önceden fiziksel koruyucu önlemler almak.
3. Afet sırasındaki doğru davranışı öğrenmek, önceden pratik yapmak.
4. Kendimize ve başkalarına afet sonrasında yardım edebilmek için müdahale ve iyileşme becerilerini öğrenmek ve geliştirmek.

Afete karşı risk azaltma çalışmalarında ulusça etkin olunabilmesi için bu önlemlerin toplumun bütün kesimlerinde ve işbirliği ile alınması gerekir; merkezi ve yerel yönetimler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar, özel sektör; küçük ve büyük ölçekli iş yerleri ile aileler ve bireylerin risk azaltma çalışmalarına aktif katılımı büyük önem taşımaktadır.

Bu programda afete hazırlık deprem örnekleri üzerinden ele alınmaktadır; çünkü dünyada nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu pek çok alan deprem tehdidi altındadır. Bu programda yer alan bilgiler depremin tetikleyebileceği ikincil afet durumları; sel, yangın, toprak kayması, çığ, nükleer-biyolojik-kimyasal tehlike sızıntısı gibi afet durumları için de geçerlidir.

Depremler önceden herhangi bir uyarı olmadan gerçekleşmektedir; bunu dikkate aldığımızda beklenmeyeni beklemenin ve her türlü afete karşı önceden hazırlıklı olmanın önemi ortaya çıkmaktadır.

 

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi Nedir?

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi (HAKE), bir deprem coğrafyası olarak kabul ettiğimiz ülkemizde, afet öncü ekiplerini yetiştiren bir eğitim programıdır. Bahsi geçen eğitimli ekipler, bir afet sırası ve sonrasında, öncülük yapacak olan ve Ağır Arama Kurtarma Ekipler devralana kadar alanda sevk ve idareyi yapacak olan ekiplerdir. Dolayısıyla HAKE, bu yönde donanım sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Hafif Arama Kurtarma Eğitimi Konusu

İÇERİK

 • A dan z ye ilk adım toplum afet bilinci
 • Hake malzemeleri
 • Hake organizasyonu ve çalışma prensipleri
 • Dökümantasyon
 • Bina bilgisi
 • Bina triajı
 • Alan güvenliği
 • İşaretler (bina-yaralı)
 • İlkyardım
 • Yaralı triajı
 • Yaralı taşıma teknikleri
 • Yangın
 • Keşif arama
 • Hafif kurtarma eğitimi
 • Raporlar ve formlar
 • Travma sonrası stres sendromu
 • Tatbikat
 • Anlamlandırma ve değerlendirme çalışması
 • Sertifikasyon

 

Ağır Arama Kurtarma Eğitimi Nedir?

Ağır Arama Kurtarma Eğitimi (AAKE), bir deprem coğrafyası olarak kabul ettiğimiz ülkemizde, afet kurtarma ekiplerini yetiştiren bir eğitim programıdır. Bahsi geçen eğitimli ekipler, bir afet sonrasında bölge koordinasyonu, afet çıktılarına müdahale, enkaz ve enkaz altı çalışması ile ilk yardım ve sevk ile kayıt çalışmalarını yapan ekiplerdir. Bu ekiplerin aşağıdaki içerikte bir eğitimi almaları, yapacakları iş konusundaki donanımlarını sağlar.

 

Ağır Arama Kurtarma Eğitimi Konusu

 • Takımdaşlık
 • Haberleşme
 • Navigasyon, doğada hayatta kalma becerisi
 • Bina Tipleri, bölgesel dağılımı
 • Bina Triajı
 • Yapı bilgisi
 • Yangın
 • Operasyon Şemaları ve İşaretler
 • AK araç bilgileri ve kullanımı
 • Koordinasyon ve formlar
 • Tatbikat ve senaryo bilgisi
 • Kurtarmanın 5 safhası
 • İp, düğümler ve emniyetleri
 • Ağır İş Makineleri ve Kurtarma
 • Enkaz Altı
 • Travma Sonrası Stres Yönetimi
 • Anlamlandırma ve değerlendirme çalışması
 • Sertifikasyon

 

 

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler