Gaz Yakan Cihazlar

GAZ YAKAN CİHAZLAR KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER

 • Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
 • Sıvılaştırılmış petrol gazı(LPG) yakan cihazlar
 • Evlerde kullanılan, gazlı su ısıtıcıları
 • Fan üflemeli gaz brülörleri
 • Gazla çalışan ocaklar
 • Gazla çalışan hava ısıtıcıları
 • Müstakil, gazla çalışan ısıtıcılar
 • Gazla çalışan sanayi mutfak aletleri
 • Gazla çalışan ve evlerde kullanılmayan asma tip radyan ısıtıcılar
 • Lastik ve plastik hortum ve aksesuarları
 • Gaz brülörlerini ve gaz yakan aletleri denetleyen emniyet ve kontrol cihazları
 • Tertibatlar
 • Gaz vanası
 • Ateşleyici
 • Elastomer malzemeler

Kapsam:

a. Bu yönetmelik normal su sıcaklığı 105°C’yi aşmayan pişirme, ısıtma, sıcak su üretimi, soğutma, aydınlatma, veya yıkama gibi işlemler için gaz yakan cihazlara uygulanır. Gaz yakan cihazlar bundan sonra “cihazlar” olarak atfettirilir. Brülörler ve bu tip brülörlere sahip ısıtma üniteleri “cihaz” olarak dikkate alınır. Ticari kullanım için ayrı olarak pazarlanan ve gaz yakan cihazlarda kullanılan veya monte edilen; brülörler veya brülörlü ısıtma ünitelerinin dışındaki güvenlik, kontrol veya ayarlama cihazları ve yarı mamüller bundan sonra “fitting” olarak atfettirilir.

b. Endüstriyel alanlarda endüstriyel proseslerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış cihazlar paragraf 1’de tanımlanan kapsamın dışındadır.

c. Bu yönetmeliğin amacına uygun olarak “gazlı yakıt” 15°C’de 1 barlık basınç altında gaz halindeki herhangi bir yakıttır.

d. Bu yönetmeliğin amacına uygun olarak, bir cihazın “normal kullanılması”: cihazın imalatçının talimatlarına göre doğru bir şekilde tesis edildiği ve düzenli olarak servise alındığı, gaz kalitesindeki normal değişimle ve basınç kaynağındaki normal sapma ile kullanıldığı ve tasarlanmış amacına göre kullanıldığı anlamına gelir.

Yasal Durum:

29 Haziran 1990 tarihinden itibaren, 90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği üye ülkelerde zorunlu tutulmuştur. 19 Mart 2003 de Türkiye’de gaz yakan cihazlar yönetmeliği (90/396/AT) olarak yayınlanmıştır ve “ 1 Ocak 2004 tarihinde zorunlu hale gelmiştir.

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler