REACH KAYDI

REACH Nedir?

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut bir çok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB Tüzüğüdür. REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş olan REACH Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında, son haliyle ise 29 Mayıs 2007 tarih ve L136 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri zorunlu bulunmaktadır.

KAYIT ALTINA ALINMAYAN AB PAZARINDAN MEN EDİLECEK
Eyiel, REACH’in kimyasal üretimi ve ihracatı yapan firmalara büyük sorumluluklar yüklediğini belirterek, şunları kaydetti:
“Avrupa Birliğinde kimya sektöründe imalatçı ve ithalatçı olarak bulunan firmalar, yıllık 1 tonun üzerinde ithal ve imal edilen kimyasal maddeleri kayıt ettirmek zorundalar. REACH düzenlemesi ön kayıt süreci 1 Haziran 2008’de başladı, 1 Aralıkta son bulacak. Kayıt altına alınmayan kimyasal maddeler, Avrupa Birliği pazarında üretim, ithalat veya kullanımdan men edilecektir.

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler