RoHS Belgesi ve Testi

2011/65/EU Direktifi elektrik elektronik eşyalardaki ağır metaller ve diğer tehlikeli maddelerin daha geniş ürün çeşidi içinde yasaklanmasına ilişkin yeni kurallar getiren 8 Haziran 2011 tarih ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 01 Temmuz 2011 tarihinde AB resmi Gazetesinde yayımlanarak 21 Temmuz  2011 tarihinde yürürlüğe girdi.

RoHS 2 Direktifi, 2 Ocak 2013 itibariyle AB üye ülkelerde uygulanacaktır. Yeni direktif kapsam, yeni maddelerin kısıtlanması, muafiyetler, AB’nin yeni mevzuatsal çerçevesini ve 1907/2006 (EC) sayılı REACH tüzüğü ile uyumu göz önünde bulundurarak elektronik ürünlerin güvenliğinin arttırılmasını ve tehlikeli maddelerin çevreye salınımının önlenmesini amaçlamaktadır.

Elektrik ve Elektronik eşyalarda tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına ilişkin 2002/95/EC direktifi eski RoHS direktifinin yerini alan AB’nin yeni direktifi (RoHS 2) ile kurşun, civa, kadmiyum, +6 değerlik krom, alev geciktiricilerden polibromlu bifeniller ve polibromlu difenil eterlerin kısıtlanması yine devam etmektedir.

Kapsam yeni direktif kapsamında, uygulama elektrikli ve elektronik ekipmanların tamamını (tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri dahil) içine alacak şekilde genişletildi. Böylece ürün kategorisi, eski direktif kapsamındaki 8 kategoriye 3 yeni kategori daha eklenerek 11’e çıkarıldı. Yeni direktif kapsamında yer alan ürün kategorileri: Büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, IT ve telekominikasyon, ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma cihazları ,elektrikli ve elektronikli araçlar, oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, endüstriyel izleme ve kontrol aletleri de dahil endüstriyel izleme ve kontrol aletleri, otomatik dağıtıcılar, yukardaki kategorilerin kapsamına girmeyen diğer elektrikli ve elektronik ekipmanlar.

Madde AB’de eşyalardaki kullanımlarla ilgili diğer kısıtlamalar
1.Öncelik
Fitalatlar
Bis(2-ethyhexyl)phthalate(DEHP) Başlıca PVC’de plastifiyan(kablo, elektronik, tıbbi, boru vb.) yapıştırıcı, lake, mürekkep vb. ayrıca kapasitör ve hidrolik akışkanlarda yalıtkan olarak kullanılmakta. REACH ek XIV. Listesinde olup, 2015 sonrası AB kullanımı için izin gerekecek.
Butyl benzyl phthalete (BBP) PVC, kablo vb. için vinil polimer plastifiyan, Tutkal, çömlekçilik ve mürekkeplerde. 2015’den sonra AB’deki kullanımı için izin gerektiren madde ve ayrıca REACH Ek XVII ile çocuk ürünlerindeki kullanımları kısıtlanmakta.
Dibutyl phthalate (DIBP) PVC hariç nitroselüloz ve poliasetat gibi plastiklerde plastifiyan olarak kullanılmakta.
Di-isobutlyl phthalate (DIBP) PVC’de yangın olarak kullanılmakta ancak uçucu olduğundan tek başına kullanımı nadirdir.
Halojenli Kimyasallar
Hexabromocyclododecane(HBCDD) Ana kullanım alanları extrude edilmiş ve genişletilmiş polisitiren ve esenek polisitiren köpüktür.
Dibromo-neopentyl-glycol Kimyasal prosesinde, lubrikantlarda kullanılmakta olup son ürünlerde kullanılmamakta. RoHS ile ilgili olarak değerlendirilmemektedir.
Dibromo-propanol Doğru bir isim olmayıp iki kimyasala atıf yapmakta
SCCP (kısa zincirli klorlu parafinler), C10-13 Boya, plastik, kauçuk, tekstil kapsamında vb. plastifiyan ve alec geciktirici olarak kullanılmakta.
2.Öncelik
Diethylphthalate Katı roket yakıtı, yağlama yağı, vernil, selüloit selüloz asetat ve polisitirende plastifiyan olarak kullanılır. REACH kapsamında  CoRAP sürecinde değerlendirilecektir.
MCCP (orta zincirli klorlu paranfinler), C14-17 Boya, plastik ve boyalarda plastifiyan ve alev geciktirici olarak kullanımları ile ilgili sonlandırılmış olabilir.
Antimon trioksit PVC’de ve bromlu alev gecikitiricilerde birlikte yangın olarak alev gecikitirici olarak kullanılmaktadır. İnsanlara ve çevreye zarara yol açtığına dair nadir deliller bulunmaktadır.

 

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler