Makina Emniyeti Yönetmeliği

MAKİNA EMNİYET YÖNETMELİĞİ

(98/37/AT) Makina Emniyet Yönetmeliği;

 

 • 5 Haziran 2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
 • 5 Aralık 2003 tarihinde zorunlu olarak uygulamaya girmiştir.
 • Revize olmuş son hali 30 Aralık 2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 • Yeni Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 3 Mart 2009 tarihli 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup 29 Aralık 2009 tarihinde zorunlu uygulamaya girmiştir.

2006/42/AT Yönetmeliği

AMAÇ:

Bu Yönetmeliğin amacı; Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.

KAPSAM:

Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

DİĞER YÖNETMELİKLERLE İLİŞKİ:

 

 • Alçak Gerilim Yönetmeliği(2006/95/AT)
 • Elektro manyetik Uyumluluk Yönetmeliği(2004/108/AT)
 • Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu Yönetmeliği 2000/14/AT
 • Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gazlara ve Partikül Halindeki Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler ile ilgili Tip Onayı Yönetmeliği 97/68/AT
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik ATEX 94/9/AT
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 87/404/AT
 • Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 97/23/AT

 

 

2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği ve 2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği Kapsamında

EN 60204-1 Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – bölüm 1: Genel kurallar

EN  ISO 12100:10 Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması— veya Eğer ürün tipine ait özel özel standard varsa

2006/42/AT EK I Temel sağlık ve güvenlik gereklilikleri incelemesi

*2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi Kapsamında

EN 61000-6-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu);Bölüm 6-1:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı

EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

Veya(Makinanın kullanım alanına göre ya EN 61000-6-3,EN 61000-6-1 yada EN 61000-6-2,EN 61000-6-4 kullanılır.)

EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) – Bölüm 6-2: Genel standardlar – Endüstriyel çevreler için bağışıklık

EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlarEndüstriyel ortamlar için yayınım standardı

*Teknik Dosya

*CE Deklarasyonu

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler