Sedex Denetimi

Sedex denetimi “etik uygunluk” ların tetkik edildiği bir denetim türüdür.

Üretim işletmecilerdeki çalışma ve iş güvenliği koşullarını yerel ülke kanunlarına, ilgili tüzük ve yönetmeliklere, ETI standartlarına uygun olarak denetlenmesidir.

Bu denetimde aşağıdaki konular ele alınır;

1- Çalışma şartları,

2- Çalışanlara sağlanan haklar ve özgürlükler,

3- Çalışanların işe uygunlukları,

4- İşletmenin uygunluğu (iş güvenliği, ergonomi vb.)

5- İşletme ve çevresinin çevreye, çalışanlara ve ürüne etkileri,

6- Üretim hattı ve ürün ile üretim hattının uygunluğu

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler