İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Posted Posted by admin in Eğitim Takvimi     Comments No comments
Ara
12
Yürürlük Tarihi : 31.12.2012′DİR.İŞVERENLERİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİİşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( İSG )

(4857 Sayılı Kanun Gereğince Zorunlu Eğitim)

 

4857 Sayılı İş Kanunu/MADDE 77Nedir?

 

Eğitimin Amacı

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG)işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

 

Bilinçli çalışanların yetiştirilmesi dışında iş yeri sahibini de korumayı amaçlayan bu maddeye göre; uygun çalışma koşulları içerisinde eğitimi almış ve uygulamakta olan personelin yaşayacağı herhangi bir iş kazasında firma ceza-i işlem uygulamasından muhaf tutulacak, sorumluluk eğitimi almış olan personele ait olacaktır.

 

Eğitim İçeriği

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ,
İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
Kişisel koruyucu alet kullanımı,
Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
Uyarı işaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
Temizlik ve düzen,
Yangın olayı ve yangından korunma,
Termal konfor şartları,
Ergonomi,
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri ,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Kimler Katılabilir?

4857 sayılı İş kanunu 77 md. si gereğince zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ( İSG ), almak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılımı İçin Ön Şart Nedir?

Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Eğitim Ücreti Nedir?

Eğitim ücretleri için lütfen 0216 517 59 04 numaralı telefondan bilgi alınız.

 

 

 

 

Eğitim programına katılım için herhangi bir ön şart yoktur.

Post comment

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler