İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Posted Posted by admin in Duyurular     Comments No comments
Nis
25


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 

EĞİTİM AMACI:

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

  •  Eğitim A sınıfı yada katılımcıların mesleklerine yönelik C sınıfı uzman tarafından verilecektir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

4857 sayılı 77 md. Gereğince;

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenlerin ve işçilerin

yükümlülükleri

MADDE 77. -

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.

 


EĞİTİMİN ADI

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İŞ SAĞLIĞI

VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Genel iş sağlığı

ve güvenliği kuralları,

gİş kazaları ve meslek hastalıkların

sebepleri ve işyerindeki riskler,

gKaza, yaralanma ve hastalıktan korunma

prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

gİş ekipmanlarının güvenli kullanımı

gÇalışanların yasal hak ve

sorumlulukları,

gYasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

gİşyerinde güvenli ortam ve sistemleri

kurma,

gKişisel koruyucu alet kullanımı,

gEkranlı ekipmanlarla çalışma,

gUyarı işaretleri,

gKimyasal, fiziksel ve biyolojik

maddelerle ortaya çıkan riskler,

gTemizlik ve düzen,

gYangın olayı ve yangından korunma,

gTermal konfor şartları,

gErgonomi,

gElektrik, tehlikeleri, riskleri ve

önlemleri,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post comment

Kategoriler

Sayfalar

Son Eklenenler