Akreditasyonlu 3.taraf Gözetim Hizmetleri

Uluslararası Gözetim Hizmeti Denetimi

 

TÜRKAK Onaylı GÖZETİM HİZMETLERİ

Yükleme Öncesi Kontrol Aşamaları

  1. · Paketleme/Ambalaj Kontrolü

  2. · Estetik kontrol

  3. · Kullanım kılavuzu

  4. · Fonksiyonel kontrol

  5. · Güvenlik kontrolü

Yükleme Esnasında Kontrol Edilmesi 

 Konteynır kamyon ve tırlar yüklenirlen 3.taraf bağımsız bir yetkili denetçimiz enspektörümüz kontrol etmektedir. Bu denetim sorasında akreditasyon kapsamımızda yapılan işlemler sizlere hizmet olarak sunulur. Gözetim hizmetlendirme ve inspection uluslar arası denetim hizmetlendirme Ezhar Kurumsa firmamız tarafından uygun bir şekilde yapılmaktadır.

EZHAR

GÖZETİM

HİZMETLERİ

/

/

Gözetim şirketlerinin ithalatçılara sağladığı avantajlar;

Mal kalitesinin belirlenen şartname, standart ve mevzuata uygunluğunu garanti eder.

Anlaşmada öngörülen miktarın sevkinin belgelenmesi ile ambalaj, etiketleme ve yüklemenin şartnameye uygunluğunu belirler.

Şartname koşulları dışına çıkılması halinde satıcıya fiyat kırdırabilme imkanı sağlar.

Teslimdeki gecikme zamanında belirlenebilir.

Özetle, ihracatçılarla ithalatçılar arasında sözleşme koşullarına uymama sonucu ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Gözetim Şirketleri hazırlayacakları raporlarla en kısa yoldan adil bir biçimde konuyu çözüme kavuşturabilirler. Bu raporlar sonucu Gözetim Şirketleri yeni fiyat ayarlamalarında da etkili olabilmektedirler. 

YÜKLEME ÖNCESİ GÖZETİMİN AMACI NEDİR;

 

Yabancı devletler, dünya genelinde ağa sahip bir veya çok sayıda yükleme Öncesi Gözetim Firmasına,çeşitli sebepler dolayısıyla ülkelerine giren malların ithalatını denetlemeleri için kendi takdirleri doğrultusunda talimatta bulunmuşlardır. Gözetim planı genel olarak malların fiziksel muayenesini, fiyat doğrulamasını, Gümrük sınıflandırmasını ve/veya ithal edildikleri ülkeye gönderilmeden önce gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme hizmetlerini içerir. Bu prosedürün amacı, kullanıcı devletlerin sözleşmeye bağladığı ya da talimat vermiş olduğu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde yerine getirilmesi gereken fiziksel gözetim hizmetlerinin ve asgari süreçlerin ifa edilmesinde saha gözetmenleri için şart ve gereksinimlerle birlikte uygulama esaslarının ortaya konulmasıdır.

 

YÜKLEME ÖNCESİ KONTROLÜN AMACI, insanları güvenli ya da uygun olmayan ürünlerin ithal edilmesinden korumaktır

Yükleme öncesi denetimde neleri kontrol edilir?

Yükleme öncesi denetim sırasında, mümkün olan bütün denetimler yapılmaktadır: Ürün görünümü, işçilik, kullanılabilirlik ve güvenlik, adet, ürün çeşitleri, renkler/ebatlar/ağırlık, akseuarlar, etiketleme ve logolar, paketleme ve daha önceden belirttiğiniz diğer gereksinimler.

Yükleme öncesi kontroller alıcıyı/ithalatçıyı belirtilen risklere karşı güvence altına alır;

Sipariş edilen özelliklere uymayan ürünlerle karşılaşma,Geçersiz ya da sahte sertifikasyon işaretleri,Önceden belirlenen kalite ve güvenlik şartlarına uyulmaması,Üründeki görsel, yapısal, teknik, fonksiyonel ve güvenlik hataları…

Yükleme Öncesi Kontrol Aşamaları;

Paketleme/Ambalaj Kontrolü,Estetik kontrol,Kullanım kılavuzu,Fonksiyonel kontrol,Güvenlik kontrolü,Standartlara Uygunluk,Mevzuatlara Uygunluk (CE, CB, vs.),Müşteri özel isteklerine Uygunluk..

 YÜKLEME SIRASINDA GÖZETİMİNİN AMACI;

 Yükleme gözetim ve denetiminin amacı, yükleme işlemleri sırasında, doğru malzeme veya ürünün uygun ve güvenli şekilde teslimatını güvence altına almaktır, uzman denetçiler, kalite ve güvenlik gereksinimlerinin karşılandığını ve ürün/malların müşterilere doğru ve yetkin bir şekilde iletildiğini güvence altına alırlar

Yüksek nitelikli uzmanlar ile aşağıdaki denetim faaliyetleri yürütülmektedir:

• Kargo ve ambalajın genel görünümünün görsel kontrolü, 

• Yükleme miktarının, 'ambalaj sandığı sayısı' ve ambalaj üzerindeki işaretler ile sözleşme koşullarına uygunluğunun doğrulanması,

• Tüm yükleme işlemleri sırasında uygulanan taşıma prosedürlerinin kontrolü,

• Konteyner, tır veya kamyon,kamyonet vb. genel temizliğinin kontrolü,

• Yükün sabitlenmesi ve desteklenmesinin kontrolü ile kargonun doğa koşullarına karşı sağlanan korumasının kontrolü,

• Gönderi belge ve kayıtlarının kontrolü

Üretim öncesi kontrol gibi konteyner yükleme kullanılır. Ancak bazı durumlarda önemli bir seçenek olabilir.Yada karşı taraftaki alıcının/ithalatçının ülke prosedürleri gerekiyorsa,

Alıcının hassas bir yükleme planına sahip olması ve buna çok hassas bir şekilde uyulması gerektiğinde (örneğin, bazı kartonlar tabana yerleştirilemeyecek kadar kırılgandır) veya ambalajın konvansiyonel olmadığı durumlarda yararlı olabilir (örneğin, bazı giysiler çubuklara asılmışsa, karton korumasız)Ayrıca, ithalatçı, tedarikçisine güvenmediği veya birkaç tedarikçinin ürünlerini konsolidasyona getirdiği zaman, doğru ürünlerin doğru miktarlarda gönderilmesini sağlayabilir…

EZHAR Galeri ve Videolar