Uluslararası Gözetim Hizmeti Denetimi

inspection.JPG
 
Uluslararası Gözetim Hizmetleri ve Şirketleri Hakkında Bilgi…
 
Gözetim (inspection) Nedir?
 

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen -Miktar, -Kalite, -Ambalajlama, -Etiketleme, -Yükleme, -Taşıma, Teslim zamanı vb. koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi “ aracılığıyla , alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Bağımsız ve tarafsız gözetim, denetim ve raporlama hizmetleri ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Gözetimin Faydaları Gözetim;

Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standartında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,

Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,

Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gözetim Belgesi;Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

Gözetim Şirketi Nedir?

Gözetim şirketi; uluslar arası ticari kuralların gereği olarak, mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılması zorunlu bulunan hallerde, -Ticarete konu olan malda (mamul/yarı mamul) aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yapan, -Bu işlemlerle ilgili raporları düzenleyen, -Bu işlemeleri gerçekleştirmek için her türlü laboratuarları kuran ve işleten, -Tüm bunların sonucunda ithalat ve ihracat işlemlerinde koordinasyon sağlayan tarafsız kuruluştur.

Gözetim şirketlerinin ihracatçılara sağladığı avantajlar;

Malın arzulanan nitelikte olmaması durumunda sözleşmeye uygun olmayan malların ihracatını önleyerek malların sonradan geri gönderilmesi, tarafların gereksiz masraflara girmesi ve zaman kaybı önlenir.

Satış bedelinin hepsinin veya mümkün olduğu kadar büyük bir kısmının tahsil edilebilmesi imkanı doğar.

Satılan mala tarafsız bir kuruluştan kalite uygunluk belgesi alabilme imkanı ve dolayısıyla mamulün pazarlama şansının artmasını sağlar.( Bazı ülkeler Gözetim raporuna sahip olmayan malı kabul etmemektedir.)

Gözetim şirketlerinin iç ve dış piyasalardaki etkinliğinden faydalanılarak ürüne yeni pazarlar bulabilme imkanı doğar. 

 
Gözetim(INSPECTION) Hizmetleri

EZHAR Kurumsal tarafından tam zamanlı olarak gerçekleştirilen yükleme esnasında nezaret edilmesi ürünlerin kalite, miktar ve güvenliği kayıt altına alınmış ve korunmuş olur. Gözetim, her aşamada denetlenir, fotoğraflanıp kayıt altına alınır, gerektiği takdirde yükleme işlemi durdurulup ürünlerin güvenliği korunmuş olur. Böylece ürün bütünlüğü ve kalitesi tam olarak korunmuş olur.

Her türlü yarı mamül ve tüketici ürünlerinin taşıma araçlarına yapılan yükleme işlerine nezaret edilmesi muayene alalında , Kamyon/Tır ve Konteynır taşıma araçlarına yükleme işi esnasında Görsel Hasarsızlık uygunluk miktarı Mühürleme vs. nezaret edilmesi akreditasyon kapsamımızda gerçekleştirilir.

 

Gözetimin Başlıca Faydaları;
  • Alıcı ve Satıcının yüklemece öncesinde ve sonrasında ürünlerin standartlara ve koşullara ne ölçüde uygun olup olmadığını denetler.

  • Alıcı ve satıcının ileride düşebileceği olası bir anlaşmazlıkta ortaya çıkabilecek zararları engellemek.

 

Gözetim Şirketinin Olmassa Olmazları;
  • Bağımsız olmasıdır.

  • Güvenilir olmasıdır.

  • Uluslararası boyutta kurumsal olmasıdır.

  • Akredite olmasıdır.

 

Konteyner, kamyon, tır yüklemelerinde yerinde nezaret edilerek ürünlerin görsel hasar kontrolü sağlanmaktadır. Kontrolü sağlanan Konteyner, kamyon, tır gibi nakliye araçları mühürlenerek kayıt altına alınmaktadır. Nezareti yapılan yükün detaylı inspection (gözetim) raporları müşterilerimize sağlanmaktadır. Yapacağınız ihracat gözetimlerinde EZHAR KURUMSAL uzman kadrosuyla sizlere sorunsuz hizmet sağlamayı amaç edinmiştir.

Gözetim Şirketleri Tarafından Verilen Hizmetler;

 

Tüm tarım ve sanayi ürünleri ile madensel ürünlerin gözetimini yapmak, Ticarete konu olan herhangi bir malın miktar ve kalitesini belirleyip hazırlanan raporla belgelemek, ilgili alanları dahilindeki tüm maddeler için örnekleme, kalite kontrolü, puantaj kontrolü, depolama ve stok kontrolü ile sevkiyat sonrasında yükleme, boşaltma işlemlerine ilişkin prosedürleri yerine getirmek, Gerektiğinde, malın perakende ve toptan piyasa fiyatınıbelirlemek,  Malın ulusal ve/veya uluslararası bir standarda uygunluğuna ilişkin bilgileri kapsayan bir belge hazırlamak, Bunların yanı sıra, sınırlı olanaklarla çalışan işletmeler de, üretim sırasında yapılması gereken "nokta kontrolleri" için Gözetim Şirketlerinden yararlanabilirler.

 

                3. TARAF GÖZETİM NEDİR ?

   3.taraf gözetim;

         

             Sipariş edilen ürün ve/veya hizmetlerin ya da tesisin uluslararası standart, ve müşteri teknik şartnamesine uygunluğunun üretim esnasında ve/veya sonrasında incelenmesi amacıyla uzman teknik personel ve bağımsız firmalar tarafından gerçekleştirilen teknik kontrol, test, değerlendirme ve onaylama ve raporlama hizmetleridir.

              Bu hizmetlerinden, uluslararası iş yapan taahhüt firmaları, ithalat ve ihracat yapan satıcı veya imalatçı firmalar, leasing firmaları ve bankalar, yurtiçinden ürün ve malzeme satın alan firmalar, endüstriyel tesislerin işletmecilileri ve bakım bölümleri vb. yararlanmaktadır.

            Üçüncü taraf teknik gözetim, standart bir hizmet olmayıp müşterilerinin ihtiyaç ve bütçesi doğrultusunda şekillenir.

            Ürünün kritikliğine göre, %100 kontrolden, örnekleme metoduna kadar bir çok kontrol seviyesi belirlenebilir.

             İmalat gözetimi yaptırırken, kalite kontrol planı doğrultusunda, gözetim sıklıkları belirlenebilir.

 

Böylece firma bütçesi ve ihtiyacı doğrultusunda ve gerekli olan zamanda hizmet alınabilir

 

3.taraf gözetim ürün veya hizmetin alıcısı, satıcısı veya aracısı tarafından talep edilebilen, bu taraflardan bağımsız , satın alınan / sipariş edilen ürün ve / veya hizmetlerin ya da tesisin ulusal veya uluslararası standart, yönetmelik ve müşteri şartnamesine uygunluğunun imalatlar sırasında ve veya sonrasında sertifikalandırılması veya raporlanması için yapılan kontrol, test, değerlendirme ve onaylama hizmetleridir…

 

Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri Kapsamında aşağıda verilen hizmetleri gerçekleştirmektedir:


Üretici firmada yapılan test ve   performans kontrollarıne gözetim yapılıp raporlanması,


Ekip-Ekipman (Boru,Metal / Plastik parça , Vana,Flanş, Dirsek, Pompa, vs) Değerlendirme ve Onaylama,


Kaldırma ve İletme  Makinalarının Üretim sürecinin Kontrolü ve Ürünün Kontrolü,


Ürünlerin üretim,  nakliye-sevkiyat, stoklama, yükleme-boşaltma ve dağıtımlarında gözetim
hizmetleri,

Basınç Testlerine Nezaret Edilmesi ve Raporların Onaylanması,

Ekipman Fonksiyon ve Yük Testlerine Nezaret edilmesi ve Raporların Onaylanması,

Tesis/Ekipman İşletmeye alma, montaj ve proje kabul testlerine nezaret edilmesi,

Periyodik Kontroller ve   Raporlandırılması,

İş tamamlandığında ilgili imalata Üçüncü Taraf Gözetim Belgesi düzenlenmektedir

[ GÖözetim Hizmetleri / Gözetim Faydaları / Olmazsa Olmazlar / Inspection ]