Ezhar Firmamızın Gözetim ve İnspection hizmeti üst yönetimin beyanı ekte sunulmuştur.